loader
Pusťte se do zavádění
práce se sexualitou
ve vaší organizaci

Průvodce zaváděním práce se sexualitou
provede procesem krok po kroku

S čím vám průvodce pomůže?

Jak začít?

Co napsat do metodiky, aby nic nechybělo

Jak zajistit, aby změny nezůstaly jen na papíře

Jak zohlednit potřeby personálu i klientely

Celý obsah průvodce v boxu vás naučíme používat na kurzu
Systémového zavádění práce se sexualitou

 

1
Návod
2
7 karet, které vás provedou procesem zavádění práce se sexualitou
3
Mapa, na níž můžete plánovat a zaznamenávat své kroky
4
6 karet vysvětlujících klíčová témata práce se sexualitou
5
5 pracovních listů pro práci v týmu
6
Odkaz na šablonu pro sepsání metodiky
Malé překvapení

Šablonu pro tvorbu metodiky práce se sexualitou
získáte na našich vzdělávacích kurzech zdarma

S šablonou vytvoříte metodiku pro vaši
organizaci rychle a snadno.

S čím dalším umí Freya pomoci?

Konzultace a metodická podpora

Řekněte si o radu v konkrétní situaci, poraďte se o nejlepším postupu, požádejte o podporu při zavádění práce se sexualitou.

Chci se potkat

Kurzy, výcviky, webináře
 

Vyberte si ze široké škály kurzů pro veřejnost či na klíč. Navštivte nás na webináři nebo se s námi potkejte na některém z pracovních workshopů.

Chci se vzdělávat

Publikace z našeho pera či ty, které samy používáme v praxi

Knihy a články, které jsme pro vás napsaly či přeložily, a další zdroje k tématu sexuality, které jsou užitečné.

Chci další zdroje

Kdo průvodce připravil?

Lucie Šídová

psychoterapeutka, lektorka a výkonná ředitelka.


Dlouhodobě se snaží bořit mýty v oblasti sexuality a vztahů lidí se znevýhodněním, seniorů a seniorek. V organizace lektoruje hlavně témata spojená se systémovým zaváděním práce se sexualitou a vztahy v zařízení. Je spoluautorkou knihy Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá? Podílela se na vydání metodiky pro práci se sexualitou u lidí se znevýhodněním Pojďme se bavit o sexualitě.

Petra Hamerníková

lektorka, metodička a ředitelka oblasti vzdělávání.

Dlouhodobě se zabývá tématem sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek. Podílí se na tvorbě metodických pokynů a implementaci nových změn nebo služeb v organizacích. Pomáhá organizacím zavést do jejich praxe systémovou práci se sexualitou a vztahy. Je spoluautorkou boxu Průvodce zavádění práce se sexualitou a šablony pro tvorbu metodiky pro práci se sexualitou. Ve své praxi čerpá zkušenosti i ze zahraniční spolupráce se Švýcarskem, Německem, Holandskem, Belgií a Norskem.

Petra Kutálková

výzkumnice, designérka služeb a vzdělávacích programů.

Pomáhá organizacím a firmám navrhovat služby, které svou podobou i obsahem reagují na potřeby jejich uživatelek a uživatelů a zároveň se opírají o aktuální odborné poznatky. Při tvorbě Průvodce zavádění práce se sexualitou vedla výzkum naplňování sexuality u lidí s postižením a situace v sociálních službách a provázela organizaci Freya procesem tvorby produktu. Je spoluautorkou karet, mapy a pracovních listů v boxu.

Systém práce se sexualitou zavedli/zavádějí

Liga vozíčkářů

Spolupráce s Freyou nám přinesla nové poznatky z oblasti sexuality, odtabuizovala mnohá témata a obohatila nás o mnoho poznatků. Nakoukli jsme pod pokličku výzkumné metody Human centered design – metoda zaměřená na člověka. Nedílnou součástí naší spolupráce byla neutuchající komunikace a podpora mezi námi a Freyou. Díky Freye jsme zvládli zrealizovat protokol sexuality napříč celou organizací, stanovit si důležité mezníky hranic mezi klientem, klientkou a pracovníkem. Třešničkou na dortu celé spolupráce byl výzkum, kde jsme zjistili slabé a silné stránky a především potřeby klientů. Důležitým faktorem spolupráce byla odborná mentorská podpora, bez které by se nepodařilo protokol dopsat ve stanovený termín. A nejen za to patří Freye velký dík.

Mgr. Kateřina Jirsová
Sociální rehabilitace Liga vozíčkářů
Lenka Mikšlová
Intimní poradkyně Liga vozíčkářů

Domov Maxov

Rád bych poděkoval týmu odborníků z organizace Freya za podporu, kterou nám dlouhodobě poskytují v oblasti sexuality a intimity v rámci zajištění péče a podpory lidem se zdravotním postižením. Cenným zdrojem informací pro nás byly příklady dobré praxe, informace, kterých se nám dostalo při plánovaném vzdělávání, i přehledná a inspirativní šablona coby „návod“, jak pro organizaci zpracovat „Protokol sexuality“. Zejména oceňuji komplexnost, se kterou Freya provedla zaměstnance naší organizace tématem sexuality a intimity osob se zdravotním postižením. Protokol sexuality tak bude souborem situací, se kterými se reálně a denně setkávají zaměstnanci organizace, kteří si nyní mnohem více uvědomují důležitost tématu sexuality v životě člověka.

Ing. Stanislav Petrovič
ředitel Domov Maxov

Arkadie, o. p. s.

Kurzem společně prošli ředitelka organizace, vedoucí jednotlivých služeb a také pracovníci v sociálních službách, což hodnotím jako neskutečně přínosné pro všechny. Lektorky nám poskytly prostor pro vzájemné sdílení našich postojů a názorů a „otevíraly“ nám oči tam, kde jsme doposud tápali. Díky citlivému propojení teorie s praxí jsme měli možnost udělat si jasnou představu o tom, kde se nyní v práci se sexualitou našich klientů nacházíme a jaké kroky je třeba postupně udělat, aby se i sexualita našich klientů a práce s ní stala každodenní součástí námi poskytovaných sociálních služeb. Kurz rozhodně doporučuji všem, kteří to s prací se sexualitou svých klientů myslí opravdu vážně. S Freyou zůstáváme i po tomto kurzu v kontaktu a určitě využijeme možnost dalších konzultací. Děkujeme.

Mgr. Alena Tonová
vedoucí sociálních služeb a sociální pracovník Arkadie, o. p. s.

ALKA, o. p. s.

Systémové zavádění práce se sexualitou bychom dalším organizacím rozhodně doporučili. Vnímáme, že nastavení pravidel a sjednocení postupů pro tuto oblast je nejen pro zaměstnance/zaměstnankyně, ale i pro klienty/klientky naší organizace velmi důležité. Zejména proto, že ví, kde jsou jejich hranice v oblastech intimity, vztahů a sexuality, jaká práva a povinnosti mají a jak by měli v určitých situacích reagovat.

Bc. Soňa Hájková, DiS.
vedoucí sociálních služeb ALKA, o. p. s.

 

 

 

Ke stažení navíc...

Dokumenty je možné stáhnout zdarma po vložení e-mailové adresy níže.

úvodní karta
ukázka šablony
pracovní list persona
návod pracovní list persona
pracovní list empatická mapa
návod pracovní list empatická mapa
pracovní list mapa z ptačí perspektivy
návod pracovní list mapa z ptačí perspektivy
pracovní list zhodnocení
návod pracovní list zhodnocení
pracovní list kompetence
návod pracovní list kompetence

 

 

*Poskytnutím e-mailové adresy souhlasím s jejím zpracováním pro marketingové účely